ورود به پلتفرم

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید!

زندگی مدرن

سکوی زندگی مدرن، پلتفرم مدیریت دیوایس ها، گجت ها و سنسورهای گوناگونی است که بر بستر امن وب و موبایل مدیریت و تحت اینترنت اشیا به عنوان سرویس عرضه شده است.

دیوایس/ماجول/اینترنت/ابر

قفل هوشمند

نصب جدا و یا خرید سرویس

دیوایس/ماجول/اینترنت/ابر

سنسور انگشت

نصب جدا و یا خرید سرویس

دیوایس/ماجول/اینترنت/ابر

خانه هوشمند

نصب جدا و یا خرید سرویس

دیوایس/ماجول/اینترنت/ابر

کنترلر روشنایی

نصب جدا و یا خرید سرویس

دیوایس/ماجول/اینترنت/ابر

دما و حرارت

نصب جدا و یا خرید سرویس

دیوایس/ماجول/اینترنت/ابر

کنترلر درب

نصب جدا و یا خرید سرویس

دیوایس/ماجول/اینترنت/ابر

کنترلر شیشه و پرده

نصب جدا و یا خرید سرویس

اینترنت/ابر

اپلیکیشن موبایل

نصب جدا و یا خرید سرویس

درخواست دموی حضوری

برای استفاده و یا آشنایی بیشتر با خدمات اینترنت اشیا، شماره تماس خود را بگذارید!